Z dniem 1 października 2020 roku wchodzą w życie przepisy nakładające na wszystkich podatników obowiązek zastąpienia deklaracji VAT-7 i deklaracji JPK nową deklaracją JPK_VAT7M. Przepis początkowo miał obowiązywać z początkiem lipca, lecz jak wynika z tarczy antykryzysowej 4.0 termin został przesunięty na październik. Do nowych obowiązków, do jakich muszą przygotować się podatnicy podatku od towarów i usług jest oznaczanie niektórych towarów i usług specjalnymi kodami GTU, m.in.:

– GTU_01 – dostawa napojów alkoholowych;

– GTU_02 – benzyny silnikowe i lotnicze, oleje napędowe i opałowe;

– GTU_03 – oleje opałowe w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym;

– GTU_04 – wyroby i susz tytoniowy;

– GTU_05 – dostawa odpadów takich jak  odpady szklane, odpady z papieru i tektury, odpady gumowe, odpady z tworzyw sztucznych;

– GTU_06 – urządzenia elektroniczne oraz ich części;

– GTU_07 – dostawa pojazdów oraz części samochodowych;

– GTU_08 – metale szlachetne oraz nieszlachetne;

– GTU_09 – leki i wyroby medyczne;

– GTU_10 – budynki, budowle, grunty;

– GTU_11 – usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych;

– GTU_12 – usługi o charakterze niematerialnym, np. prawne, księgowe, doradcze;

– GTU_13 – usługi transportowe i gospodarki magazynowej.

Oznaczenia te mają pomóc organom podatkowym w łatwiejszym wskazaniu do kontroli przedsiębiorstw zajmujących się działalnością, która jest bardziej podatna na nieprawidłowości.

Ministerstwo Finansów nakłada również obowiązek oznaczania procedur dla ewidencji sprzedaży, m.in.:

– dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju;

– świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami;

– relacje występujące między podmiotami powiązanymi;

– wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej;

– świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży;

– dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży;

– świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane VAT;

– wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej;

– transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Kolejnym obowiązkiem podatnika będzie oznaczanie odpowiednio dowodów sprzedaży i dowodów zakupu.

Będą to następujące oznaczenia:

  1. sprzedaży:

– RO – dokument zbiorczy z kas rejestrujących (raport fiskalny);

– WEW – dokument wewnętrzny – sprzedaż niezaewidencjonowana na kasie’

– FP – faktury do paragonu;

  1. b) zakupu:

– MK – faktury wystawione przez podatnika rozliczającego się metodą kasową;

– VAT_RR – faktura VAT RR (produkty rolne od rolnika ryczałtowanego)

– WEW – dokument wewnętrzny (na przykład korekta podatku naliczonego w związku ze zmianą współczynnika odliczeń VAT).

Transakcje powinny być wykazywane osobno ze względu na ich rodzaj  (transakcje krajowe, wewnątrzwspólnotowe czy transakcje szczególne), co oznacza większy obowiązek podczas analizowania pod względem VAT każdej transakcji wyodrębnionej na fakturze oraz czasochłonność weryfikacji danych.

Jeżeli przedsiębiorca uczyni jakieś nieprawidłowości w rozliczeniach, to od razu będzie to widoczne w nowym pliku JPK. Nowelizacja prognozuje, że  błędy w złożonym pliku uniemożliwiające kontrole poprawności rozliczeń VAT mogą podlegać karze.

Leave a Comment