Pracownicze Plany Kapitałowe to program długoletniego oszczędzania dla pracowników. Wpłaty pochodzą z trzech źródeł: od pracowników (2% wynagrodzenia brutto), od pracodawców (1,5% wynagrodzenia brutto) i od państwa (wpłata powitalna 250zł oraz dopłata roczna 240zł). Największą zaletą kapitału jest możliwość wypłacania pieniędzy w wybranym momencie (w przypadku choroby bez potrąceń) oraz dziedziczność kapitału w momencie śmierci uczestnika programu. Z PPK można zrezygnować w każdej chwili oraz ponownie do niego przystąpić.

Pracownicze Plany Kapitałowe są wdrażane etapowo.  Podmioty zatrudniające ponad 250 pracowników według stanu na 31 grudnia 2018 roku przystąpiły do programu już w 2019 roku. Drugi etap obowiązuje podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób według stanu na 30 czerwca 2019 roku. Trzeci etap dotyczy firm zatrudniających co najmniej 20 osób według stanu na 31 grudnia 2019 roku. Termin wdrożenia drugiego etapu został ustalony na 1 stycznia 2020 roku, natomiast trzeciego etapu na 1 lipca br. Z powodu ogłoszonej pandemii ostateczny termin wdrażania II etapu PPK został wydłużony. Nowe terminy zawarcia umów:

– umowa o zarządzanie PPK – najpóźniej do 27 października 2020 roku,

– umowa o prowadzenie PPK – najpóźniej do 10 listopada 2020 roku.

Termin wprowadzenia PPK  dla firm zatrudniających minimum 20 osób został ustalony na 27 października 2020 roku na podpisanie umów o zarządzaniu PPK oraz 10 listopada 2020 roku na podpisanie umów o prowadzenie PPK i nie uległ zmianie, co oznacza, że termin  drugiego i trzeciego etapu zbiega się w jednym terminie. Firmy z II i III fali PPK będą musiały zrobić to do 10 listopada br.

Ostatnim czwartym etapem objęte zostaną pozostałe jednostki zatrudniające oraz jednostki sektora  finansów publicznych. Termin rozpoczęcia wdrożenia  został ustalony na 1 stycznia 2021 roku.

Leave a Comment