Od 1 stycznia 2021 roku na rynek krajowy wkroczył nowy podatek od cukru, tak zwana opłata cukrowa. Obejmujeona produkty zawierające kofeinę lub taurynę oraz napojesłodzone, które posiadają w składzie cukry, takie jak monosacharydy lub disacharydy. Nowa danina wpłynęła na zwiększenie się cen napojów słodzonych. Opłata ma pobudzić przedsiębiorców do redukcji substancji słodzących w płynach, natomiast konsumentów do wybierania zdrowszych produktów. Podkreślmy, że nie została wprost nazwana podatkiem, mimo tego trzeba ją wpłacać na konto urzędu skarbowego.

W 96,5% opłata stanowi przychód Narodowego Funduszu Zdrowia, a uzyskane środki przeznacza on na świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu chorób: otyłości i nadwagi oraz na działania profilaktyczne i edukacyjne. Pozostałe 3.5% przechodzi w dochód budżetu państwa.

Opłata jest obowiązkowa i dotyczy:

-podmiotu dostarczającego napoje do oddziałów sprzedaży detalicznej;

-prowadzących handel detaliczny: producenta lub podmiotu zaopatrującego w napoje na obszarze wewnątrzwspólnotowego dostarczania towarów lub importera napojów;

-składających zamówienie, w sytuacji kiedy produkt w składzie zawiera element opodatkowany.

 

Sprzedając bądź wprowadzając na rynek produkty, od których opłatę odprowadzonowcześniej, nie ma obowiązku wykazania tych napojów w informacji, oraz ponownego uiszczenia wpłaty.

Sprzedając interesantowi, prowadzącemu sprzedaż hurtową i detaliczną, napoje objęte opłatą cukrową, istnieje obowiązek odprowadzenia opłaty od wszystkich sprzedanych produktów.

 

Wysokość opłaty ustalono w przeliczeniu na litr napoju. W jej skład wchodzą następujące elementy:

 

-dodatkowe 5 gr za każdy kolejny gram cukru, w napoju o 5g na 100ml;

-dodatkowe 10gr w przypadku dopełnienia napoju kofeiną lub tauryną;

-50 gr za zawartość cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5 g w 100 ml napoju albo za zawartość w jakiejkolwiek ilości co najmniej jednej substancji słodzącej.

W przeliczeniu na litr, maksymalna wysokość opłaty wynosi 1.2 zł.

 

Produkty zwolnione z opłaty to:

-wyroby, w których składzie przeważa mleko lub jego przetwory;

-roztwory węglowodanowo-elektrolitowe, w przypadku których zawartość cukru jest mniejsza lub równa 5 g w przeliczeniu na 100 ml płynu;

-wyroby akcyzowe, medyczne, suplementy diety;

-preparaty do żywienia niemowląt;

-wyroby w których zawartość soku warzywnego lub owocowego wynosi co najmniej 20% a zawartość cukru jest mniejsza lub równa 5 g w przeliczeniu na 100 ml płynu.

 

Zawierając umowę, na produkcję napoju objętego opłatą, najpóźniej w dniu powstania obowiązku uiszczenia opłaty, należy poinformować o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo miejsce siedziby zamawiającego.

W treści zarówno do urzędu skarbowego jak i dla zamawiającego trzeba zawrzeć następujące informacje:

-dane producenta i podmiotu zobowiązanego do opłaty (imię i nazwisko, numer telefonu, nazwa firmy, adres siedziby, numer NIP, adres poczty elektronicznej);

-szczegółową informację o składzie napojów oraz zawartości poszczególnych dodatków, umożliwiając przy tym swobodne obliczenia wysokości opłaty;

-datę oraz podpis producenta, lub osoby przez niego upoważnionej.

Leave a Comment