Tarcza antykryzysowa

Już 23 czerwca opublikowano koleją „Tarczę Antykryzysową” tym razem oznaczoną jako wersja 4.0. Tarcza antykryzysowa 4.0 w swojej treści przewiduje: Dla przedsiębiorcy, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie pandemii, istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników. Udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego przez pracodawcę, niewykorzystanego przez…

Czytaj więcej