Na co (m.in.): dofinansowanie kapitału obrotowego przedsiębiorstwa borykającego się ze skutkami epidemii COVID-19, co powinno przyczynić się do poprawy jego płynności finansowej.
POIR
3.4

Dotacje na kapitał obrotowy, Inteligentny Rozwój

Dla kogo?
  • dla średnich przedsiębiorstw
Ile?
Poziom dofinansowania

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 100%.

Minimalny wkład własny

Minimalny wkład własny wynosi 0,00 zł.

Wartość projektu

Wartość projektu stanowi iloczyn stawki jednostkowej dla określonego poziomu zatrudnienia (od 1 do 249 pracowników) i liczby miesięcy (od 1 do 3 miesięcy), w których wnioskodawca potrzebuje wsparcia.