W związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych wiele podmiotów jest zobligowanych do powołania Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. Nowa funkcja wymaga posiadania kompetencji, wiedzy oraz doświadczenia związanego z dostosowaniem firmy do przepisów krajowych i unijnych. Z tego względu Gestor przygotowało ofertę, w ramach której zapewniamy usługi profesjonalnych, certyfikowanych Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, w tym posiadających wieloletnie doświadczenie w sektorze związanym z przepływem danych.