XXI wiek przyniósł zmiany w zakresie pozyskiwania finansowania przez Start’upy oraz innowatorów. Tokenizacja firm, crowdfunding udziałowy, dotacje unijne, dotacje krajowe, fundusze seed i venture to tylko przykłady źródeł pozyskiwania środków na dalszy rozwój.

Nasi specjaliści sporządzają dla naszych klientów specjalistyczne analizy możliwości pozyskiwania środków pieniężnych. Sporządzamy biznesplany oraz studia wykonalności pod projekty inwestycyjne oraz sporządzamy dokumentację umożliwiającą tokenizację twojego biznesu i start nowoczesnych form emisji takich jak ICO/IEO/STO. Udzielamy również wsparcia doradczego w zakresie crowdfundingu i pomagamy nowo powstającym firmom uzyskać środki na start z Urzędów Pracy i w ramach konkursów organizowanych przez Lokalne Grupy Działania.