Na co (m.in.): Projekty służące przeciwdziałaniu negatywnym skutkom wystąpienia epidemii COVID-19 w przedsiębiorstwach przemysłu czasu wolnego polegające na przebudowie lub rozbudowie infrastruktury (obiektów), adaptacji pomieszczeń, zakupie wyposażenia oraz finansowaniu kapitału obrotowego.
RPO
2.2

2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, RPO Pomorskiego

Dla kogo?

Mikro i mali przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w tzw. „branżach przemysłu czasu wolnego”

Poziom dofinansowania

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85 % wydatków kwalifikowalnychw przypadku wsparcia na cele inwestycyjne i 100 % wydatków kwalifikowalnych w przypadku wsparcia na kapitał obrotowy.

Minimalny wkład własny

Minimalny wkład własny wynosi 15 % wydatków kwalifikowalnych w przypadku wsparcia na cele inwestycyjne.

W przypadku wsparcia na kapitał obrotowy wkład własny nie jest wymagany.

Wartość projektu

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 2 000 000 PLN.