Dobrze sporządzony regulamin czy dokumentacja związana z RODO firma zauważy najbardziej w sytuacji, gdy będą one najbardziej potrzebne – w przypadku roszczeń lub zarzutów ze strony klientów lub instytucji rządowych, mających zastrzeżenia (nie zawsze słuszne) co do sposobu prowadzenia naszej działalności. Nasze biuro prawno – rachunkowe specjalizuje się przede wszystkim w prawie gospodarczym, dlatego też znamy ryzyka z tym związane i metody jak im zapobiegać. Dobrze sporządzona dokumentacja Twojej firmy to tarcza, która zostanie w niej na lata.