Nasza instytucja pomaga przedsiębiorcom oraz osobom fizycznym w uzyskaniu dofinansowań z UE oraz dotacji krajowych, zarówno tych na otwarcie zupełnie nowej działalności jak i na rozwój już istniejącej firmy. Jest wiele programów i konkursów umożliwiających wsparcie finansowe naszego projektu lub planu inwestycyjnego. Ważne jest dobranie odpowiedniego programu oraz działania/poddziałania i przeanalizowanie czy przedsiębiorca ma szansę na uzyskanie środków i skuteczne rozliczenie projektu, ze względu na mnogość wymogów formalnych stawianych wnioskodawcy na etapie aplikowania o dotacje oraz już po podpisaniu umowy o przekazanie środków.