Dzięki znajomości prawa gospodarczego sprawujemy pieczę nad Twoją firmą. Ciągle zmieniające się przepisy to ryzyko dla nowo powstających przedsiębiorstw związane z regulacjami podatkowymi, prawem konsumenckim i odpowiedzialnością kontraktową. Zawierając współpracę z naszą firmą masz pewność, że postaramy się rozwiązać Twoje problemy w ramach takich usług jak m.in.:

  • składanie wniosków do urzędów (rejestracja podmiotów, BDO, znaki towarowe i patenty, akredytacje)
  • sporządzanie umów i regulaminów
  • reklamacje
  • skargi i odwołania do stosownych instytucji